ARTIKEL 1- PARTIJEN

1.1- VERKOPER:

Titel: Saral Tasarım Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres: Levent Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Ingang, 34394 Sisli/Istanbul

Telefoon: 0532 361 37 16

E-mail: info@hiandco.co

1.2- KOPER:

Naam/Achternaam/Titel :

Adres:

Telefoon:

E-mail:

ARTIKEL 2- ONDERWERP

Het onderwerp van dit contract is de KOPER elektronisch vanaf de website www.hiandco.co van de VERKOPER

met betrekking tot de verkoop en levering van het product, waarvan de kwaliteiten en verkoopprijs hieronder worden gespecificeerd,

Wet nr. 4077 betreffende de bescherming van consumenten en toepassingsprincipes en procedures voor overeenkomsten op afstand

Het is de vaststelling van de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening op

.

ARTIKEL 3- HET PRODUCT WAAROP HET CONTRACT VALT

Datum :

Productnaam         Hoeveelheid   Totale producthoeveelheid

Het type en type, hoeveelheid, merk/model kleur van de producten zijn zoals hierboven vermeld.

Betaalmethode:

Bezorgadres:

Totaal met

{ODEMETIPI} {ODENENTUTAR}

ARTIKEL 4- ALGEMENE BEPALINGEN

4.1- KOPER leest en heeft informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs, betalingswijze en levering van het product waarop het contract betrekking heeft op de website www.hiandco.co en verklaart de benodigde informatie in elektronische omgeving te hebben en verklaart de bevestiging te hebben gegeven.

4.2- Het product waarop de overeenkomst betrekking heeft wordt geleverd binnen de termijn beschreven in de voorlopige informatie op de website, afhankelijk van de afstand van de woonplaats van de KOPER voor elk product, mits dat het de wettelijke termijn van 3-4 dagen niet overschrijdt Het wordt afgeleverd bij de KOPER of de persoon/organisatie op het aangegeven adres.

4.3- Als het product waarop de overeenkomst betrekking heeft moet worden geleverd aan een andere persoon/organisatie dan de KOPER, kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld als de persoon/organisatie worden afgeleverd, accepteert de levering niet.

4.4- VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, intact, compleet, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling, en met garantiedocumenten en gebruikershandleidingen, indien aanwezig.

4.5- Voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft,, moet het ondertekende exemplaar van dit contract aan de VERKOPER worden bezorgd en moet de prijs worden betaald in het formulier van betaling bij voorkeur van de KOPER. Als, om welke reden dan ook, de productprijs niet wordt betaald of in de bankadministratie wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht te zijn ontheven van zijn verplichting om het product te leveren.

4.6- Na de levering van het product In het geval dat de relevante bank of financiële instelling de prijs van het product niet aan de VERKOPER betaalt als gevolg van oneerlijk of onwettig gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegde personen, niet te wijten is aan de schuld van de KOPER, Mits het product aan de KOPER is geleverd, is het verplicht om het product binnen 3 dagen naar de VERKOPER te sturen. In dit geval zijn de verzendkosten voor de KOPER.

4.7- VERKOPER is verplicht de KOPER op de hoogte te stellen van de situatie als het product waarop de overeenkomst betrekking heeft niet tijdig kan worden geleverd als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden zoals weersomstandigheden omstandigheden die transport verhinderen, onderbreking van het transport. In dit geval kan de KOPER een van de rechten gebruiken om de bestelling te annuleren, het product waarop het contract betrekking heeft, eventueel te vervangen door zijn precedent, en/of de leveringstermijn uit te stellen totdat de belemmering is weggenomen. In het geval dat de KOPER de bestelling annuleert, wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en volledig aan hem betaald.

4.8- Defecte of beschadigde producten van de verkochte producten met of zonder garantiecertificaat kunnen worden opgestuurd naar de VERKOPER voor de noodzakelijke reparatie binnen de garantievoorwaarden, in welk geval de verzendkosten worden gedekt door de VERKOPER

ARTIKEL 5- HERROEPINGSRECHT

De KOPER heeft het recht tot herroeping binnen 7 dagen vanaf de levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft aan hemzelf of de persoon/organisatie op het aangegeven adres. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen deze termijn per fax, e-mail of telefoon op de hoogte worden gesteld en mag het product niet worden gebruikt in het kader van het bepaalde in artikel 6.

In het geval dat dit recht wordt uitgeoefend, is het verplicht om de originele factuur te retourneren met een kopie van het vrachtleveringsrapport waarin staat dat het product dat aan de 3e persoon of de KOPER is geleverd, naar de VERKOPER is gestuurd. De productprijs wordt binnen 7 dagen na ontvangst van deze documenten aan de KOPER geretourneerd. Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet worden geretourneerd. De verzendkosten van het geretourneerde product vanwege het herroepingsrecht zijn voor rekening van de VERKOPER.

ARTIKEL 6- PRODUCTEN DIE NIET MET HERROEPINGSRECHT KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, wegwerpproducten, kopieerbare software en programma's, producten die snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Het gebruik van het herroepingsrecht voor onderstaande producten is onderworpen aan de voorwaarde dat de verpakking van het product ongeopend, onbeschadigd is en het product niet is gebruikt.

ARTIKEL 7- BEVOEGDE RECHTER

Bij de uitvoering van dit contract zijn consumentenarbitragecommissies en consumentenrechtbanken in de schikking van de KOPER of VERKOPER gemachtigd tot de waarde die is aangegeven door het ministerie van Industrie en Handel.

In het geval dat de bestelling wordt uitgevoerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

.